Υλικά καθαρισμού!

Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιεί η εταιρία καθαρισμού H.P.S. PERFECTA Cleaning Services LTD είναι φιλικά στο περιβάλλον και ακίνδυνα για τις επιφάνειες επάνω στις οποίες εφαρμόζονται.

Η χρήση αυτών γίνεται με τις οδηγίες Ε.Ε. 43/93, τηρούν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές από το σύστημα H.A.C.C.P, και ISO 22000:2005 καθώς και τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.

Ανθρώπινο Δυναμικό!

H H.P.S. PERFECTA Cleaning Services LTD εργάζεται πάντοτε με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000.

Έχει στο δυναμικό της μεγάλο αριθμό μισθοδοτούμενων υπαλλήλων, τεχνικούς συμβούλους, επόπτες εργασίας και επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων.

Η επιλογή προσωπικού γίνεται με αυστηρά κριτήρια και η εκπαίδευση εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σύγχρονη τεχνική καθαρισμού , τόσο ως προς την ικανότητα καθαρισμού όσο και προς την εντιμότητα και τη συνέπεια κάθε υπαλλήλου.

Ο συνδυασμός ενός καλά εκπαιδευμένου προσωπικού και ενός άρτια οργανωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, δίνει τη δυνατότητα να μπορεί η H.P.S. PERFECTA Cleaning Services LTD να προσφέρει στους πελάτες της ξεχωριστή καθαριότητα.

Μηχανήματα!

Η H.P.S. PERFECTA Cleaning Services LTD σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και των πελατών της, για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους, έχει εισάγει στο δυναμικό της τον πιο κατάλληλο και εξειδικευμένο εξοπλισμό και είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία ζητηθεί.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από:

  • Οχήματα μεταφοράς προσωπικού.
  • Οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού.
  • Μηχανές υψηλής πίεσης νερού με δυνατότητα ζεστής/κρύας πλύσης και απολύμανσης.
  • Ηλεκτροκίνητο σάρωθρο.
  • Μηχανές ηλεκτροκίνητες και μπαταριοκίνητες πλύσεως δαπέδων.
  • Μηχανές γυαλίσματος δαπέδων.
  • Μηχανές αναρρόφησης στερεών και υγρών.